CGI

CGI, tidigare Logica, som erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster, integration och outsourcing av IT- och affärsprocesser har tagit ett strategiskt helhetsgrepp på sin kompetensutveckling i Sverige. Med hjälp av Cornerstone, som är störst i Sverige på utbildningar för professionell IT-personal där systemutveckling och systemintegration ingår, knyter CGI ihop centrala och regionala affärsmål med vilken kompetens som behövs. Genom att samordna utbildningsinsatserna får de dessutom ut mer utbildning per investerad krona.

– Många konsulter är ute på konsultuppdrag runt om i hela Sverige, men vi har även outsourcing-uppdrag ute hos kund eller centralt i något av våra globala datacenter, säger Ulf Trolle som är ansvarig för central kompetensutveckling inom Project & Consultancy med runt 700 konsulter.

Under 2002 inledde CGI ett samarbete med Cornerstone kring utbildningar inom området infrastruktur.

– Vi valde Cornerstone eftersom vi bedömde att de är bäst i Sverige på utbildningar inom infrastruktur. Ett tungt vägande skäl var att Cornerstone, liksom vi, har en mycket nära relation med Microsoft, säger Ulf Trolle.

CGI började med att gå igenom vilka produkter som konsulter i hela landet behövde kunna, till exempel Windows Server-paketet och Exchange, och lät Cornerstone ta fram företagsanpassade utbildningar inom dessa områden. Genom att kombinera konsulter från olika regioner i samma klassrum kunde CGI få ned kostnaden per utbildad konsult.

– Det fanns tidigare  brister i kopplingen mellan kompetensutvecklingen och våra affärsmål eller vad som behövdes i det dagliga arbetet. Att inte få tillämpa sina nya kunskaper inom en nära framtid gör att utbildningens värde sjunker snabbt, berättar han. 

När CGI hade samarbetat med Cornerstone ett par år valde de därför 2005 att börja använda Cornerstones strategiska modell Cornerstone Competence Optimization Model, C-C.OM, för att koppla kompetensutvecklingen till företagets affärsmål.

C-C.OM, numera Cornerstone Optimization Model, hjälper företagsledningen att utveckla, styra och förvalta kompetenser på ett processorienterat sätt. Det handlar i första hand om att identifiera vilka kompetenser som kunderna behöver för att nå uppsatta mål.

– Som steg nummer ett går vi igenom kundens långsiktiga affärsmål. Som steg två kartlägger vi vilken kompetens kunden har och vilken kompetens som saknas. I steg tre lägger vi upp en plan på hur kunden ska kunna få den kompetens som saknas för att nå målen och vilka utbildningar som då krävs, berättar Patrik Höglund, Key Account Manager på Cornerstone.

Två gånger per år träffas nu representanter från alla CGI:s regioner i Sverige och tittar på hur affärsmålen och marknaderna ser ut centralt och lokalt samt hur de vill positionera sig. I dessa utbildningsworkshops, som leds av Cornerstone, deltar CGI:s nio Competence Communications Managers samt regionernas utbildningsansvariga, Key Account Managers och instruktörer.

Uppgiften för de regionalt utbildningsansvariga är att hålla reda på vilken kompetens och vilka utbildningsbehov som finns i deras region. De centralt ansvariga ska ha överblicken över vad som händer på marknaden och vad som krävs för att ligga i framkant inom sina respektive fokusområden, där CGI vill vara Top of Mind.

– Det fina med C-C.OM-konceptet är att vi kan ta med varje regions behov och koppla dem till verksamhetsplanen och hela divisionens behov. På så sätt knyter vi ihop centrala och regionala behov med vilken kompetens vi har. Utifrån det skapar vi ett utbildningsschema över vilka typer av kurser som behövs, vilken svårighetsgrad vi bör lägga dem på och vilka orter de ska hållas på, säger Ulf Trolle.

Utbildningsschemat är ett bra verktyg för de gruppansvariga, som nu kan planera i förväg när konsulterna ska gå på utbildningar.

Under 2008 har CGI bland annat utbildat sina konsulter inom de tre stora områdena Windows Server 2008, Windows Vista och virtualisering. Under året har drygt 110 konsulter gått utbildningar inom Windows Server 2008, cirka 80 konsulter inom Windows Vista och cirka 50 konsulter har gått utbildningar inom VmWare.

– CGI är en av få organisationer i landet som verkligen har förstått hela vidden av att driva sin organisation ur ett kompetensperspektiv. Synsättet sträcker sig upp på ledningsnivå, vilket är en förutsättning för att lyckas med sina utbildningssatsningar, säger Patrik Höglund på Cornerstone.

CGI använder också Cornerstoneportalen. Det är en avancerad extranättjänst som ger organisationer och företag kontroll över inköpsprocesserna av utbildningar.

– På portalen rapporterar vi löpande om vilka satsningar vi gör på kompetensutveckling. Konsulterna kan få tips om vad de behöver utbilda sig inom och där ligger också ett internt utbildningsschema som de gruppansvariga och konsulterna använder, säger Ulf Trolle.

Ulf Trolle tycker absolut att resultatet av samarbetet med Cornerstone har uppnått CGI:s förväntningar, både i form av sänkta kostnader och ökat affärsvärde genom att kompetensutvecklingen kopplas till affärsbehoven.

– Det senaste året har andelen företagsanpassade utbildningar ökat från 20 procent till

80 procent. När vi började samarbeta med Cornerstone använde vi i stort sett enbart öppna kurser. Genom att samordna utbildningsinsatserna får vi ut oerhört mycket mer utbildning för pengarna, säger Ulf.

Han ser också fördelar med att de regionalt utbildningsansvariga, vid de utbildningsworkshops som hålls en gång i halvåret, får del av idéer från andra regioner. Går det bra för en region är det ett enkelt sätt att sprida deras framgångar.

– Sammanfattningsvis är Cornerstones strategiska kompetensutvecklingsmodell ett framgångsrikt koncept som vi kommer att fortsätta med. Vi har nu gjort en planering för det kommande halvåret och vi förfinar och förbättrar hela tiden processerna. Så här i en konjunkturnedgång är det särskilt viktigt att ha koll på kompetensutvecklingen, framhåller Ulf Trolle.