Föräkringskassan

Försäkringskassan IT

Fredric Stridsberg, Key Account Manager IT på Försäkringskassan IT i Stockholm, gick i april Cornerstones nya utbildning ”Affärsmannaskap för IT-proffs”.

Fredric Stridsberg arbetar till vardags med leveranser av Försäkringskassans IT-tjänster till Pensionsmyndigheten i Stockholm.

- Efter ett utvecklingssamtal med min närmsta chef om min vidareutveckling hittade vi denna utbildning hos Cornerstone som stämde överens med vad jag behövde för utbildning i min roll.

Fredric berättar att kursen hade ett mycket bra upplägg som varvade teori och många praktiska övningar. Kursen gav även mycket tid för erfarenhetsutbyte mellan deltagare, något som Fredric uppskattade.

- Även om jag inte är någon tekniker eller konsult hade jag stort utbyte av de övriga deltagarna, precis som de hade av mina erfarenheter. Kursen gav mycket tid för dialog och erfarenhetsutbyte vilket var mycket uppskattat av alla.

Efter kursen har Fredric och de andra deltagarna skapat ett nätverk online där man delat material från kursen och man har även tagit upp kontakten via LinkedIn.

Kursens lärare Per Råstock har med sina tidigare erfarenheter inom IT och sin pedagogik ett mycket förtroendeingivande sätt att lära ut kursens innehåll berättar Fredric:

- Eftersom Per har så mycket erfarenhet själv och dessutom varit med och tagit fram denna kurs har man stor respekt för det han vill förmedla. Per gav stort utrymme för dialoger där både han fick ge och vi fick ta.

Det bästa med kursen var de praktiska verktyg som deltagarna fick lära sig anser Fredric. Verktyget som uppskattades mest och som även är de Fredric främst tagit med sig tillbaka till sin organisation är hur man bygger upp ett kvalitetssäkert beslutsunderlag och businesscase.

- Genom att följa metodiken som lärs ut kan du skapa ett kvalitetssäkert underlag som inte ifrågasätts och får dig att verka okunnig. Eftersom du inte missar något i underlaget när du följer metoden kortar du även tiden för arbetet och kan snabbare se ett effektivt resultat. Jag har även lärt mig tänka på direkta och indirekta kostnader.

Fredric rekommenderar kursen till alla som i sin vardag träffar beslutsfattare eller liknande på olika företag då kursen lär dig tänka mer proaktivt.

Utbildningen i april genomfördes på Cornerstones utbildningscenter i Stockholm i slutet av april.

- Cornerstone har en bra utbildningsmiljö och struktur utan störande moment. Från morgonens frukost till lunch och fika är allt välorganiserat och trevligt.