Referenskund Lindab AB

Lindab AB

Dag Jarlson genomförde under hösten 2010 till och med våren 2011 Cornerstones utbildning Affärsmannaskap för IT-chefer. Utbildningen är ett samarbete mellan Cornerstone och Lunds Universitet och ger 7,5 högskolepoäng efter avslutad kurs. Utbildningen genomförs under fyra träffar i Stockholm och Lund. Utbildningen vänder sig till dig som IT-chef och hålls av lärare från Lunds Universitet och Cornerstone.

Varför ett affärsmannaskapsprogram?

Dag valde att gå denna utbildning för att bli bättre på att kommunicera med ledningen och skaffa sig bättre förutsättningar att planera och utforma projekt på ett affärsmässigt sätt.

- Jag kände att jag behövde skaffa mig en bättre förståelse för helheten ur ett affärsperspektiv, ungefär motsvarande vad man får från en MBA-utbildning. Men en sådan är ju väldigt omfattande i både tid och pengar. Den här passade bättre.

Nyttan av utbildningen

Utbildningen har gett Dag ett helhetsperspektiv som saknades innan kursen. Även om Dag ansåg sig ha lite koll från början har utbildningen gett honom nya insikter och ett nytt förhållningssätt till nyttan av IT i till exempel ledningsgruppen.

- Vi gjorde en affärsplan för ett verkligt projekt under hela utbildningen. Min handlade om e-handel. Jag fick med alla komponenter, exempelvis vad som ska investeras, hur detta kommer att drabba företagets cashflow och hur ser visionen och affärsidén ut? När jag presenterade den för ledningen blev alla engagerade och vi kunde ha en bra diskussion kring den. Jag hade inte gjort planen och presentationen på samma sätt om jag inte hade gått utbildningen.

Även om utbildningen var intensiv från morgon till kväll har utbildningen varit mycket uppskattad.

- Det var riktigt lärorikt. Det gav en bra bild av alla komponenter i verksamheten och hur man tänker i olika roller i ledningen. Vi fick verkligen lära oss hur företag fungerar.
Utbildningen i sig har hjälpt Dag att förändra sitt arbete och att se värdet i att alltid se affärsnyttan för ett projekt innan det sjösätts.

- Utbildningen har hjälpt mig enormt. Jag är numera i första hand inriktad mot logistik och e-handel och i tredjehand IT-chef. Utbildningen hjälpte mig att förstå helheten och lärde mig tala alla språk i ledningsgruppen.