Referenskund Malmö Stad

Malmö stad

Patrik Dalgart har under 2009 och 2012 köpt Servicemannaskaps-utbildning från Cornerstone. IT-support avdelningen på Malmö Stad har genomgått utbildningens steg 1 och 2.

- Varför behövs Servicemannskaps-utbildning? Varför är det viktigt?

Malmö Stads IT-support jobbar främst med kundnytta och behöver i möjligaste mån säkerställa en hög kvalitet och nivå på de tjänster som avdelningen levererar.  Patrik Dalgart, enhetschef, förklarar:

”Det är viktigt att höja blicken och förstå inte bara vad kunden har för behov utan även vad det finns för förväntningar”

För Malmö Stad är det viktigt att supportavdelningen har en empati och förståelse för hur kunden upplever problemen för att kunna vara behjälplig på rätt teknisk nivå. Med hjälp av servicemannaskapsutbildningen hos Cornerstone har avdelningen fått lära sig hur man bemöter kunderna på rätt sätt. Som medarbetare på IT-supporten kan man behöva kliva ut ur sin egen bubbla och reflektera över varför vi är här och vem det är vi finns till för, menar Patrik Dalgart. Detta är ett långsiktigt arbete där man kontinuerligt behöver underhålla medarbetarnas tankegång:

”Det är viktigt med en kontinuitet med sådana här utbildningar – framförallt om man får in nya medarbetare i organisationen. Det är viktigt att alla har samma uppfattning om vad som är viktigt och hur man bör tänka och agera gentemot kunden.”

- Vad blev nyttan av utbildningen? Hur kunde du se resultatet?

På IT-supporten hos Malmö Stad har man efter utbildningen sett resultaten konkret i kundundersökningar men även i inställningen hos personalen internt. Utbildningen har inte bara inneburit en förändring jämtemot kund utan har även skapat en organisationsutveckling på avdelningen.

”I och med utbildningen har vi tagit fram gemensamma spelregler över vad vi tycker är viktigt och hur vi vill uppfattas. Kvaliteten på de vi levererar har prioriterarts vilket även reflekterats i våra kundundersökningar.”

I kundundersökningarna har man sett att man uppfattas som väldigt trevliga att prata med och att man gärna vänder sig till IT-support igen för att få hjälp. Ett mycket gott betyg, enligt Patrik Dalgart.

Rekommenderar du denna utbildning hos Cornerstone?

Patrik Dalgart rekommenderar denna utbildning till andra liknande organisationer och företag som arbetar med service jämtemot kund.