Qbranch

Mikael Svender är chef över projektkontoret på IT-konsultbolaget Qbranch. Under hösten 2014 beställde Mikael en skräddarsydd kurs för 84 medarbetare med syftet att öka effektiviteten och förbättra kommunikationen i projekten. Beställningen resulterade i kursen ”Framgångsrikt projektarbete för projektdeltagare” ledd av Cornerstones instruktör Niklas Laudon.

Kursen togs fram efter en dialog mellan Mikael och Niklas Laudon där de tillsammans kom fram till om Qbranchs behov och förutsättningar för en utbildning.

”Vi jobbar mycket med Cornerstone generellt sett och dialogen har varit jättebra. Vi valde ett företagsanpassat upplägg för att vi har en lite speciell karaktär på många av våra projekt så som att ta över ett IT-driftsförfarande från en leverantör till oss. Vi utformade kursen för att få bättre flyt och öka effektiviteten i projekten, att projektdeltagarna framförallt ska veta hur det går till att arbeta i större projekt och vad man bör tänka på.”

Kursen har fått ett bra mottagande hos Qbranchs anställda som deltagit och har på sikt gett Mikaels önskade resultat.

”Kursen har lett till ett mer samförstånd i hur vi arbetar. Vid varje utbildningstillfälle valde vi att sätta ihop de olika kompetenser och roller vi har i varje projekt, så som projektledare och IT-tekniker inom olika områden vilket gjorde att vi kunde belysa allas sidor i projekten. Det skapade en större förståelse för varandras positioner och utmaningar.”

Även kursens instruktör Niklas Laudon har fått mycket bra respons hos Qbranch.

”Vi är väldigt nöjda med upplägget och framförallt Niklas som utbildare. Vi har fått bra feedback på de interna utvärderingar vi gjort. Min uppfattning om Niklas som lärare är att han är både mycket erfaren och pedagogisk. Det gör ju att dialogerna i utbildningarna blir mycket givande. Jag hör på samtalen som har förts i efterhand att det har varit väldigt bra diskussioner.”

Mikael Svender kan varmt rekommendera ett företagsanpassat upplägg och Cornerstone som utbildningsföretag.