VGR IT

Anders Bogsjö arbetar som problem manager på VGR IT som är Västra Götalandsregionens gemensamma IS/IT-organisation som ansvarar för all drift och support av IT-infrastruktur, applikationer och telefoni. Under hösten 2014 gick Anders kursen “Kepner-Tregoe Foundation - Gateway to Service Excellence” hos Cornerstone.

Kepner-Tregoe är en strukturerad metodik för felsökning och erkänd som best practice av ITIL för incident- och problemhantering. Anders fick höra om utbildningen på ett frukostseminarium hos Cornerstone där metoden presenterades.

”Anledningen till att jag gick kursen berodde på att Kepner-Tregoe är en av de metoderna som nämns inom ITIL-litteraturen framförallt när det gäller problem managment.”

Anders har haft stor nytta av utbildningen i sitt arbete.

”Det bästa med kursen tycker jag var att man fick praktisk genomföra själva metoden. Det var väldigt nyttigt för att kunna förstå och gå igenom hela metoden och de olika processerna. Jag har lärt mig att arbeta på ett mer systematiskt sätt att framförallt jobba med ärenden i allmänhet men att även jobba med problemärenden i synnerhet. Jag har lärt mig att tänka på ett annat sätt, att tänka utifrån Kepner-Tregoe och att använda det som ett strukturerat tankesätt.”

Avslutningsvis beskriver Anders läraren på kursen, Per Råstock, som väldigt kompetent och kunnig inom området och kunde svara på alla frågor och undringar som uppkom under kursens gång. Anders rekommenderar varmt kursen för personer med liknande yrkesroll.