Samarbeten & avtal

Bland de tillgångar som gör det möjligt för oss att realisera våra kunders potential spelar kompetens en avgörande roll. Vid sidan av detta är förstås rätt partnerskap avgörande.

Partners

Bland de tillgångar som gör det möjligt för oss att realisera våra kunders potential spelar kompetens en avgörande roll. Vid sidan av detta är förstås rätt partnerskap avgörande.

Ackrediteringar

Våra viktigaste partnerskap rör sig om ackrediteringar som auktoriserad utbildare inom ett specifikt produktområde där särskild kompetens krävs.

Leading Learning Partner Association

Cornerstone är stolt medlem i nätverket Leading Learning Partner Association, eller LLPA. Nätverket består av 23 välkända utbildningsföretag runt om i världen – vart och ett ledande inom IT-utbildningsområdet på sina respektive marknader.
Cornerstone är LLPA-medlem