Partners

Här presenteras våra samarbetspartners - i vissa fall en underleverantör av kursmaterial eller utbildningsrelaterade tjänster, i andra fall delar vi ett arrangemang, exempelvis seminarier eller andra events, med en samarbetspartner.

Addskills

Addskills

Efter mycket uppskattat samarbete mellan Addskills och Cornerstone under 2014 har bolagens ägare valt att ta samarbetet ett steg längre. Sedan mars 2015 är de båda bolagen samägda och bildar ett av Sveriges största utbildningsbolag. Tillsammans breddar respektive bolag sina utbildningsområden och utbildningslösningar, och stärker leveranstryggheten för sina kunder.

Pearson Vue

Pearson Vue

Cornerstone är ett Pearson Vue Authorized Test Center. Detta innebär att vi erbjuder våra kunder att skriva certifieringar från bland annat Citrix, Cisco Adobe, Novell, Oracle, Qlikview, HP med flera... 

Evalve

EvalveEvalve AB bedriver verksamhet inom e-learning och har gedigen erfarenhet av digitalt lärande. Kärnverksamheten är kompetenssäkringar och utbildningar inom IT-relaterade områden. Tillsammans med Dataföreningen ligger Evalve bakom de nationella kompetenssäkringarna eMedarbetaren och eMedborgaren.

GTS

Genom samarbetet med GTS erbjuder vi kurser och certifieringar inom A+, och Net+.