Power Learning - Lärande som skapar effekt

Power Learning är en process för kompetensutveckling som bygger på forskning och studier om framgång. Den baseras på beprövade teorier om framgång för Laget, Jaget och Lärandet förenade i en agil process som kännetecknas av motivation, flexibilitet och nytta.

I fokus är förmågan att omvandla kunskaper och beprövade teorier till direkta effekter och ett framgångsrikt arbete över tid. Power Learning är skapad för att ge individen och gruppen utveckling som ger resultat snabbt i verksamheten samtidigt som den lyfter hela organisationen till att bli stark i både med- och motvind.

Laget, Jaget och Lärandet

En utgångspunkt är att alla i organisationen, oavsett roll, behöver gemensamma kompetenser för att kunna frigöra den energi och kraft som behövs för att må bra, samverka, föra arbetet framåt och lyckas över tid.

Power Learning i praktiken

Genom att fördela ut kompetensutveckling över tid med en tydlig koppling mellan träning och verklighet, utmaningar och regelbunden reflektion förverkligas nyttan snabbt i verksamheten.