Laget, Jaget och Lärandet

En utgångspunkt är att alla i organisationen, oavsett roll, behöver gemensamma kompetenser för att kunna frigöra den energi och kraft som behövs för att må bra, samverka, föra arbetet framåt och lyckas över tid. 

Lika viktigt är kompetensen som individen och gruppen behöver för att hantera det ansvar och uppgifter som ska utföras för att uppnå önskade resultat, ”här och nu”.

Lärandet baseras på forskning och studier om lärande, pedagogik och vad som gör att vissa individer, team och verksamheter lyckas bättre än andra.