Tre ledstjärnor för motivation

Motivation är ett måste. Den gör att vi får ut den energi och kraft vi behöver för att må bra, känna lycka, kunna föra arbetet framåt och komma dit vi vill. En del verksamheter arbetar medvetet, strukturerat och löpande med motivation som framgångsfaktor men långt ifrån alla. Gör ni det?

De senaste 20 åren har jag arbetet med motivation för att jag och dom jag möter i arbetet är beroende av det för att lyckas.

När jag möter nya människor, ledning, ledare och medarbetare, brukar jag alltid fråga:
Är motivation en kompetens? Diskussionen drar igång och jag blir ofta förvånad över svaren jag får. -Nej! säger många och -Ja! några få. Vad tycker du?

Om jag tycker något är viktig och väljer att göra det behöver jag kompetens för att klara av det. Är motivation viktigt för mig? Ja. Alltså behöver jag kompetens för att kunna motivera mig själv och dom jag arbetar med.

Hur ska vi då tänka för att ”på riktigt” prioritera och arbeta med motivation som vi vet påverkar våra liv, vårt välmående och de resultat vi ska uppnå på ett så markant sätt.
Kanske just genom den tanken.

Om den tanken inte räcker kan vi byta ut ordet motivation till drivkraft. Det behövs driv och det behövs kraft för att föra ett arbete framåt och komma dit vi vill. Då behövs det ju drivmedel på vägen vilket betyder att vi behöver tanka för att kunna köra vidare. Slutar vi tanka tar det stopp.

Det finns en härlig film på Youtube som handlar om ett gäng unga pojkar som har en dröm. Dom vill bli världsmästare i fotboll. Dom bor på en väldigt liten ö i Thailand. På ön finns det ett stort brant berg och inte mycket mer. Dom vill bli världsmästare i fotboll. Hur ska det gå? Om ni inte sett den så se den om ni sett den så se den igen. Länk till filmen finns i slutet.

Om det som nämnts nu inte räcker som motivation så gör en konsekvensanalys. Ställ er frågorna:

1) Vilka blir konsekvenserna av att vi lyckas arbeta regelbundet med motivation för individen, gruppen och verksamheten?

Svaren kommer bli en härlig och positiv lista.

2) Vilka blir konsekvenserna av att vi inte arbetar med motivation, för individen, gruppen och verksamheten?

Den listan kommer bli lång och läsningen inte kul men ack så viktig och den kan påverka just motivationen till att sluta med ett gammalt beteende och starta en förändring.

Ligger hela svårigheten i att förstå varför det är viktigt? Tror inte det, kanske på djupet men inte sin grund.

Var ligger då problemet? Min erfarenhet säger att det oftast handlar om att veta och känna trygghet i ”HUR” vi ska gå tillväga. Motivation är många gånger svårt att ta på och greppa. Det vi gör kan vi se och mätas på, t.ex. våra prestationer och resultat men motivationen, det som är under ytan är svårare att se.

Här kommer tre ledstjärnor som en bra grund att stå på om du tror på motivation och vill arbeta med det för att skapa framgång.

Hur ska vi arbeta med motivation?

Vi människor har behov och genom att tilltala våra behov stärker vi vår motivation. Vi behöver känna meningsfullhet, se helhet och känna delaktighet, de tre ledstjärnorna.

Hur vi hanterar arbetet med dess ord påverkar graden av motivation.

En beställare av en insats sa till mig nyligen. –”Vad härligt att se Niklas! -Medarbetarna tar massa nya initiativ, dom träffas och jobbar med ständig förbättring som aldrig förr, vilken kraft dom har”. Att få en sån kommentar från en kund är en härlig känsla.

Vad gjorde Du? -frågade han. -Vi förankrade motivation och metoder att arbeta med, svarade jag.

Vad betyder då dessa tre ”heta” ord och hur ska vi lyckas arbeta med motivation?

Meningsfullhet

Om vi tror på det vi ska göra kommer vi göra det vi ska med mer kraft och energi. Att tro på något bottnar många gånger i att det vi har framför oss känns meningsfullt. Det ska betyda något och vi ska känna att vi gör skillnad.

En nyckel till att komma fram till meningsfullheten är att ställa sig frågan ”Varför”. T.ex. Varför ska vi göra det vi ska? Nu kommer en motivationsfaktor fram. Räcker det? Många gånger inte. Desto fler gånger ni ställer frågan ”Varför” ju mer meningsfullt kommer det ni ska göra att kännas och vara. De svar ni får fram leder till den nytta ni ska tillföra och genom att förstå, känna och tro på nyttan framkallas kraft i form av motivation.

Helhet

Vad härligt nu vet vi varför vi ska göra något! Nu kommer helheten in i bilden, att se helhetsbilden och inte bara sin egen del. Ser jag helheten och förstår vad min del har för betydelse för helheten (varför) gör jag inte bara rätt arbete utan arbetet på rätt sätt.  Jag börjar då arbeta resultatorienterat för att uppnå effektmålen/nyttan.

Så vad är viktigt att tänka på när vi ska arbeta med helheten? Även här gäller det att besvara frågor. Nu utifrån perspektivet ”Vad”. Vad vill vi uppnå? Vad behöver var och en göra för att vi ska uppnå det vi vill? När vi vet vad var och en ska göra är det bra att ställa frågan varför en extra gång. Varför är det viktigt att var och en gör det vi ska? Vår vilja stärks av att se helheten.

Har meningsfullheten och helheten hanterats på ett bra sätt i verksamheten uppstår både kraft och energi som förbättrar resultat i medgång men det viktigaste av allt, även i motgång.

Delaktighet

Det vi gör eller väljer att inte göra är något som kan uppmärksammas av andra, t.ex. mitt och ditt beteende, prestationer och resultat.

När vi ska göra vårt arbete har vi behov av att känna delaktighet, att tillhöra ett sammanhang. Det fina med det är att det också är en bevisad framgångsfaktor i form av samverkan eller teamwork kan man också kalla det. Det blir t.ex. svårt för killarna som vill bli världsmästare i fotboll att vinna en match med bara en spelare på planen. Alla behövs och det gäller ju oss i våra verksamheter också.

Framgång i delaktigheten bottnar i att alla värderar gruppens samlade förmåga högre än den enskildes. När det blir verklighet motiverar vi inte bara oss själva utan också varandra.

Det är många gånger en kulturfråga och ett arbete som ständigt måste uppmärksammas och utvecklas för det är inte något som bara händer av sig självt.

Att tänka på framöver.

Det handlar inte bara om att göra det jag nämnt ovan utan det är sättet vi gör det på som skapar motivation. Sättet ni kommunicerar med er själva och varandra och på det sätt ni samverkar med varandra. Framgångar bakom det kommer jag berätta mer om nästa gång.

Tack för att du tog dig tid!

Se filmen om Team Panyee: https://youtu.be/jU4oA3kkAWU

Niklas Laudon