Excel 2010 grunder – E-learning

I denna kurs lär du dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grunder lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor

Excel grunder vänder sig till dig som ska skapa och arbeta med kalkyler, diagram och listor i Excel. För att tillgodose dig kursen bör du ha grundläggande förkunskaper i att använda en dator.

Avsnitt

 • Hantera rutnätet
 • Skriva in text och tal
 • Skapa formler
 • Kopiera och flytta
 • Absoluta referenser
 • Hantera kalkylblad
 • Fyllningsfärg och kantlinjer
 • Justering och talformat
 • Villkorsstyrd formatering
 • Statistiska funktioner
 • Letarad-funktionen
 • OM-funktionen
 • Grundläggande diagramhantering
 • Justera dataområde och värdeaxeln
 • Kombinationsdiagram
 • Miniatyrdiagram
 • Utskrift
 • Sidhuvud och sidfot
 • Skydda blad
 • Sortera listor
 • Filtrera listor
 • Formatera som tabell

Total längd

1 timme, 51 minuter

Vidareutbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper med Addskills Online rekommenderar vi kursen Excel 2010 fortsättning. Vi erbjuder även lärarledda kurserna Hantera funktioner i ExcelHantera pivottabeller och listor i ExcelVisualisera och analysera data med Excel 2013 och PowerPivotIntroduction to Programming samt Programmeringskurser i två nivåer med Microsoft Excel VBA. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.