OneNote 2010 – E-learning

Med OneNote har du möjligheten att hantera dina anteckningar digitalt. OneNote har en mängd olika integrationer med andra program såsom Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Skype mfl. Den här kursen lär dig hur du använder OneNotes smarta integrationslösningar till de andra programmen. Du kommer lära dig hur du på ett enkelt sätt kan skapa, spara och strukturera dina anteckningsböcker, söka efter information och exportera anteckningar i olika format.

OneNote är ett utmärkt verktyg för att samla idéer och information som texter, bilder och ljudklipp på en gemensam plats i molnet där du lätt kommer åt dem från olika enheter.

Avsnitt

  • Starta OneNote första gången
  • Hantera avsnitt och sidor
  • Integration mellan Outlook och OneNote
  • Tagga anteckningar med etiketter
  • Infoga objekt
  • Delade anteckningsböcker
  • Exportera sidor och anteckningsböcker

Total längd

0 timme, 30 minuter

Vidareutbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper arrangerar vi anpassad utbildning för dig eller ditt företag.