Excel 2013 fortsättning – E-learning

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Du fördjupar dina kunskaper inom kalkyler, avancerad formatering, kalkylbladsfunktioner och databaser i Excel. 

Du lär dig att koppla ihop information från olika kalkylblad och arbetsböcker. Du kan även sammanställa information från listor i Excel på ett överskådligt sätt med hjälp av pivottabeller. Denna utbildning i Excel vänder sig till dig som arbetar med Excel och vill effektivisera ditt arbete ytterligare. För denna kurs bör du ha förkunskaper motsvarande Excel grunder.

Avsnitt

 • Skapa anpassade talformat
 • Räkna med datum
 • Räkna med tid
 • Konsolidering
 • Länkning
 • Utföra beräkningar med Klistra in special
 • Vyhanteraren
 • Disposition
 • Anpassa snabbåtkomst och menyflikar
 • Skydda Arbetsbok
 • Dataverifiering
 • Radera Dubbletter
 • Delsummor
 • Avancerat Filter
 • Databasfunktioner
 • Introduktion till pivottabeller
 • Skapa ett pivotdiagram
 • Spela in makro 
 • Ta bort ett makro

Total längd

2 timmar

Vidareutveckling

Vill du fördjupa dina kunskaper erbjuder vi de lärarledda kurserna Hantera funktioner i ExcelHantera pivottabeller och listor i ExcelAnalysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013Introduction to Programming samt Programmeringskurser i två nivåer med Microsoft Excel VBA. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.