Excel 2013 grunder – E-learning

I denna kurs lär du dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grunder lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. 

Excel grunder vänder sig till dig som ska skapa och arbeta med kalkyler, diagram och listor i Excel. För att tillgodose dig kursen bör du ha grundläggande förkunskaper i att använda en dator. 

Avsnitt

 • Rutnät
 • Text och tal
 • Skapa formler
 • Kopiera och flytta
 • Absoluta referenser
 • Kalkylblad
 • Färg kantlinjer
 • Justera talformat
 • Villkorsstyrd formatering
 • Statistiska funktioner
 • Leta rad
 • OM-funktionen
 • Diagram
 • Dataområde 
 • Kombi diagram 
 • Minidiagram
 • Utskrift
 • Sidhuvud, sidfot
 • Skydda blad
 • Sort listor
 • Form som tabell
 • Filtrera listor

Total längd

1 timme, 50 minuter

Vidareutbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper med Addskills Online rekommenderar vi kursen Excel 2013 fortsättning. Vi erbjuder även lärarledda kurserna Hantera funktioner i Excel, Hantera pivottabeller och listor i Excel, Visualisera och analysera data med Excel 2013, Introduction to Programming samt Programmeringskurser i två nivåer med Microsoft Excel VBA. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.