PowerPoint 2013 – E-learning

Efter denna PowerPoint kurs kan du skapa professionella presentationer och bildspel. Du kan animera text, diagram och organisationsscheman med både ljud och effekter. Du kan infoga och redigera bilder, t.ex. fotografier, och vet hur du kan använda formgivningsmallar. 

Under denna kurs i Powerpoint får du dessutom tips om presentationsteknik som gör att du kan framföra dina presentationer på bästa sätt. Denna PowerPointkurs vänder sig till dig som ska skapa och genomföra presentationer med PowerPoint. För att tillgodose dig kursen bör du ha grundläggande förkunskaper i att använda en dator. 

Avsnitt

 • Hantera bilder
 • Skriva ut en presentation
 • Använda teman
 • Hantera punktlistor
 • Skapa figurer
 • Ordna figurer
 • Formatera figurer
 • Infoga bildobjekt
 • Använda SmartArt
 • Skapa organisationsschema
 • Bildövergånger
 • Animering
 • Köra bildspelet Del 1 + Del 2

Total längd

1 timme, 14 minuter

Vidareutbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper erbjuder vi den lärarledda kursen Skapa avancerade presentationer med PowerPoint. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.