Excel 2016 grunder sv/eng – E-learning

E-kursen i Excel lär dig arbeta effektivt i Excel. Du kommer lära dig skapa användbara kalkyler, diagram, listor och andra smarta funktioner i Excel. Denna Excel kurs innehåller även en hel del förbättringar i Excel 2016. Du kommer kunna hantera utskrifter och använda Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. 

Excel grunder vänder sig till dig som ska skapa och arbeta med kalkyler, diagram och listor i Excel. För att tillgodose dig kursen bör du ha grundläggande förkunskaper i att använda en dator. 

Denna produktion finns även på engelska.

Avsnitt

 • Hantera rutnät
 • Text och tal
 • Skapa formler
 • Kopiera och flytta
 • Absoluta referenser
 • Kalkylblad
 • Färg kantlinjer
 • Justera talformat
 • Villkorsstyrd formatering
 • Statistiska funktioner
 • Leta rad
 • OM-funktionen
 • Diagram
 • Dataområde 
 • Kombi diagram 
 • Minidiagram
 • Utskrift
 • Sidhuvud, sidfot
 • Skydda blad
 • Sortera listor
 • Filtrera listor
 • Formatera som tabell

Total längd

1 timme, 51 minuter

Vidareutbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper med Addskills Online rekommenderar vi kursen Excel 2016 fortsättning. Vi erbjuder även lärarledda kurserna Hantera funktioner i Excel, Hantera pivottabeller och listor i Excel, Visualisera och analysera data med Excel 2016 och PowerPivot, Introduktion till programmering samt Programmeringskurser i två nivåer med Microsoft Excel VBA. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.