OneNote 2016 sv/eng – E-learning

Lär dig använda OneNote 2016 och dess smarta integrationslösningar. E-kursen lär dig hur du på ett enkelt sätt kan skapa, spara och strukturera dina anteckningsböcker, söka efter information och exportera anteckningar i olika format. OneNote har en mängd olika integrationer med andra program såsom Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Skype mfl. 

OneNote är ett utmärkt verktyg för att samla idéer och information som texter, bilder och ljudklipp på en gemensam plats i molnet där du lätt kommer åt dem från olika enheter.

Denna produktion finns även på engelska.

Avsnitt

 • Skapa och spara anteckningsböcker
 • Växla mellan anteckningsböcker
 • Autospar funktion
 • Strukturera information med hjälp av avsnitt och avsnittsgrupper
 • Skapa sidor och undersidor
 • Använda sökfunktion
 • Smarta funktioner för anteckningar mellan OneNote och Outlook
 • Möjlighet att skapa och samla Outlook-uppgifter
 • Sätta etiketter på anteckningar
 • Infoga olika typer av objekt
 • Hur delade anteckningsböcker visas i SharePoint
 • Öppna anteckningsböcker i Outlook-klienten
 • Hitta tidigare redigeringar
 • Hitta slängda filer i papperskorgen
 • Exportera material i form av en sida, ett avsnitt, eller en hel anteckningsbok

Total längd

32 minuter

Vidareutbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper arrangerar vi anpassad utbildning för dig eller ditt företag.