PowerPoint 2016 sv/eng – E-learning

PowerPoint 2016 e-kursen lär dig att använda PowerPoint på ett mer effektivt sätt genom att skapa professionella presentationer och bildspel. Du kommer kunna animera text, diagram och organisationsscheman med både ljud och effekter. Du kommer även kunna infoga och redigera bilder, t.ex. fotografier, och hur du kan använda formgivningsmallar. 

Skype for business är ett mötesverktyg som är en integrerad del av Microsofts produktivitetsplattform. Kommunikationsplattformen innehåller e-post, röstsamtal, chat liksom ljud- och videokonferens på ett och samma ställe. 

Denna produktion finns även på engelska.

Avsnitt

 • Hantera bilder
 • Skriva ut en presentation
 • Använda teman
 • Hantera punktlistor
 • Skapa figurer
 • Ordna figurer
 • Formatera figurer
 • Infoga bildobjekt
 • Använda SmartArt
 • Skapa organisationsschema
 • Bildövergånger
 • Animering
 • Köra bildspelet

Total längd

1 timme, 13 minuter

Vidareutbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper arrangerar vi anpassad utbildning för dig eller ditt företag.