Project 2016 - E-learning

Med Microsoft Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt. Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt.

Denna utbildning i Project vänder sig till dig som arbetar med Projektplanering och vill lära dig grunderna i programmet, såsom, aktivitetsinmatning, skapa samband, resursplanering, samt uppföljning. För denna kurs bör du ha förkunskaper motsvarande Windows grunder.

Avsnitt

  • Generella inställningar
  • Aktiviteter
  • Aktivitetssamband
  • Begränsningar
  • Resurser
  • Aktivitetstyper
  • Uppföljning
  • Formateringar

Total längd

40 minuter

Vidareutveckling

Vill du fördjupa dina kunskaper erbjuder vi den lärarledda kursen Avancerade funktioner och analyser i Microsoft Project. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.