Word 2016 sv/eng – E-learning

Word 2016 e-learning lär dig alla grunder du måste kunna i Word samt mer avancerade funktioner som tex. fördjupning i bildhantering, tabeller, koppla dokument etc. Du lär dig att redigera och formatera text, använda tabbar, indrag och tabellfunktionen. Du lär dig också att använda sidhuvud, sidfot, autotext, autokorrigering, stavningskontroll, format- och dokumentmallar. 

Kursen är lämplig för dig som vill lära dig grunderna för att enkelt och effektivt skapa brev och andra textdokument i Word. För att tillgodose dig kursen bör du ha grundläggande förkunskaper i att använda en dator. 

Denna produktion finns även på engelska.

Avsnitt

 • Dolda tecken
 • Markera text
 • Kopiera och flytta text
 • Teckenformatering
 • Styckeformatering
 • Använda tabbar
 • Punkt- eller nummerlistor
 • Hämta format
 • Infoga tabeller, rader och kolumner
 • Ändra storlek på celler
 • Sammanfoga och dela celler
 • Formatera tabeller
 • Infoga bilder
 • Hantera bildobjekt
 • Språkverktyg
 • Sidhuvud och sidfot
 • Utskriftsformat
 • Formatmallar

Total längd

1 timme, 31 minuter

Vidareutbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper erbjuder vi de lärarledda kurserna Avtal och dokumentationer med Word, Arbeta med mallar, formulär och makron i Word, Introduktion till programmering samt Programmera med Word VBA. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.