Excel 2019 fortsättning sv/eng – E-learning

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Du fördjupar dina kunskaper inom kalkyler, avancerad formatering, kalkylbladsfunktioner, pivottabeller och databaser i Excel.

Du lär dig att koppla ihop information från olika kalkylblad och arbetsböcker. Du kan även sammanställa information från listor i Excel på ett överskådligt sätt med hjälp av pivottabeller. Du får också kännedom om hur du kan hämta in data och visualisera det på kartor. Denna utbildning i Excel vänder sig till dig som arbetar med Excel och vill effektivisera ditt arbete ytterligare. För denna kurs bör du ha förkunskaper motsvarande Excel grunder.

Denna produktion finns även på engelska.

Avsnitt

Skapa anpassade talformat

Räkna med datum

Räkna med tid

Konsolidering

Länkning

Utföra beräkningar med Klistra in special

Vyhanteraren

Disposition

Anpassa snabbåtkomst och menyflikar

Skydda arbetsbok

Dataverifiering

Radera dubbletter

Delsummor

Avancerat filter

Databasfunktioner

Spela in ett makro

Ta bort ett makro

Introduktion till pivottabeller

Pivottabeller - Ändra beräkningssätt och gruppera fält

Pivottabeller - Beräkningar i ett fält

Pivottabeller – Beräkningar med flera fält

Pivottabeller - Utsnitt och tidslinjer

Pivotdiagram

Pivottabeller baserat på flera tabeller

Hämta data med PowerQuery

Skapa en 3D-karta

Total längd

2 timmar, 30 minuter film

Vidareutbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper erbjuder vi de lärarledda kurserna Hantera funktioner i ExcelVisualisera och analysera data med Excel och PowerPivotIntroduktion till programmering samt Programmeringskurser i två nivåer med Microsoft Excel VBA. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.