PowerPoint 2019 grunder sv/eng – E-learning

Efter denna PowerPoint-kurs kan du skapa professionella presentationer och bildspel. Du kan animera text, diagram och organisationsscheman med både ljud och effekter. Du kan infoga och redigera bilder, t.ex. fotografier, och vet hur du kan använda formgivningsmallar.

Under denna kurs i PowerPoint får du dessutom tips om presentationsteknik som gör att du kan framföra dina presentationer på bästa sätt. Denna PowerPoint-kurs vänder sig till dig som ska skapa och genomföra presentationer med PowerPoint. För att tillgodose dig kursen bör du ha grundläggande förkunskaper i att använda en dator.

Denna produktion finns även på engelska.

Avsnitt

Hantera bilder

Skriva ut en presentation

Använda teman

Hantera punktlistor

Skapa figurer

Ordna figurer

Formatera figurer

Infoga bildobjekt

Använda SmartArt

Skapa organisationsschema

Bildövergångar

Animering

Köra bildspelet

Total längd

1 timme, 15 minuter film

Vidareutbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper erbjuder vi den lärarledda kursen Skapa avancerade presentationer med PowerPoint. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.