OneNote Class Notebook 365 - E-learning

OneNote Class Notebook 365 är ett verktyg för dig som är lärare och har elever som jobbar på distans. I kursen så lär du dig att skapa anteckningsböcker för dina elever, dela ut uppgifter och laborationer, samt ge feedback till de övningar som eleverna har genomfört.

Uppgifterna kan ske antingen lokalt eller via ett webgränssnitt, vilket innebär att dina elever kommer åt uppgifterna, inte bara lokalt, utan så fort de är uppkopplade.

Detsamma gäller såklart för dig som lärare. Lärare och elev, skulle självklart kunna vara en synonym till projektledare, projektdeltagare, eller annan verksamhet, som behöver spridas ut till deltagare som sitter externt.

Lämpliga kurser att gå efter denna, är OneNote och Teams för Office 365.

Avsnitt

  • Skapa anteckningsbok för klassen
  • Strukturen i anteckningsboken för klassen
  • Hantera befintlig anteckningsbok för klassen
  • Dela ut uppgifter och laborationer till eleverna

Total längd

25 minuter