Office Online 365 sv/eng – E-learning

I kursen lär du dig jobba effektivt med Office Online programmen som du får tillgång till i Office 365. Du får en inblick i hur du arbetar med Excel, Outlook, Word och PowerPoint Online.

Denna version finns även på engelska.

Avsnitt

Skapa dokument i Office Online

Formatera text i Word Online

Infoga tabeller i Word Online

Infoga bilder i Word Online

Sidnumrering och sidhuvud i Word Online

Skapa kalkyler i Excel Online

Formatera celler i Excel Online

Infoga diagram i Excel Online

Sortera och filtrera i Excel Online

Hantera punktlistor i PowerPoint Online

Infoga bilder i PowerPoint Online

Infoga SmartArt i PowerPoint Online

Animeringar och bildspel i PowerPoint Online

Mejl med bifogade filer i Outlook Online

Bokningar och mötesinbjudningar i Outlook Online

Delade kalendrar i Outlook Online

Smarta bifogade filer

Total längd

1 timme, 20 minuter

Vidareutbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper med Addskills Online rekommenderar vi kurserna Teams i OfficePlanner i OfficeSkype för företag och SharePoint Online. Vi rekommenderar också kurserna Excel 2016 fortsättning. Vi erbjuder även lärarledda kurserna Hantera funktioner i ExcelVisualisera och analysera data med Excel 2013 och PowerPivotIntroduktion till programmering samt Programmeringskurser i två nivåer med Microsoft Excel VBA. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.