Planner i Office 365 sv/eng – E-learning

I kursen lär du dig jobba effektivt med Planner som du får tillgång till i Office 365. Du får en inblick i hur gruppens aktiviteter kan planeras och följas upp, samt hur du hanterar uppgifter som tilldelats till dig. För att tillgodose dig kursen bör du ha grundläggande kunskaper i att använda Microsoft Office.

Denna version finns även på engelska.

Avsnitt

Skapa plan och uppgifter

Skapa en ny uppgift

Följa upp uppgifterna

Planner och Teams

Total längd

20 minuter

Vidareutbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper med Addskills Online rekommenderar vi kurserna Teams i OfficePlanner i OfficeSkype för företag och SharePoint Online. Vi rekommenderar också kurserna Excel 2016 fortsättning. Vi erbjuder även lärarledda kurserna Hantera funktioner i ExcelAnalysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013Introduction to Programming samt Programmeringskurser i två nivåer med Microsoft Excel VBA. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.