Power BI – E-learning

Efter att ha genomgått denna kurs vet du hur du kan importera data från olika källor med Power BI desktop. Du vet hur du skapar relationer mellan tabeller som hämtats in och hur du kan visualisera rapportera med tabeller och diagram. Du får också en inblick i hur du publicerar till molntjänsten Power BI och hur du kan anpassa rapporterna där.

Avsnitt

Hämta data med Power BI

Relationer mellan tabeller

Visualiseringar

Ställa frågor på en sida

Använda datumtabeller

Beräkningar i Power BI

Publicera till Power BI-tjänsten

Total längd

40 minuter.