Dataskyddsförordningen GDPR - Räta ut frågetecknen med rätt utbildning - För dig och din personal

Genom samarbete med lokala partners och International Association of Privacy Professionals (IAPP) kan vi erbjuda ett heltäckande program av kurser, certifieringar och digitala kompetenslösningar. Vi hjälper dig under hela arbetet - Från att själv greppa den nya lagstiftningen till att säkerställa kompetensen i hela din organisation.

GDPR, General Data Protection Regulation, kallas på svenska för Dataskyddsförordningen och gäller från den 25 maj 2018. Förordningen innefattar reglering av dataskydd, informationsövervakning, informationssäkerhet och inte minst integritetsskydd. Bland föreskrifterna finns även kravet på utnämnande av ett dataskyddsombud (Data Protection Officer/DPO), som ansvarar för att bygga upp en medvetenhet runt hantering av persondata samt identifiera och hantera de processer och systemstöd som behöver ses över.

Vi erbjuder ett heltäckande kursutbud för såväl enskilda nyckelpersoner som kompetenssäkring av hela organisationer.

För dig med GDPR-ansvar

Ta kontroll över situationen med vår GDPR Practitioner-kurs som tar dig från Vad till Hur och samtidigt lyfter GDPR från hinder till möjlighet. Vill du till fullo axla rollen som dataskyddsombud kan vi även erbjuda IAPP:s certifieringsprogram för att bli Data Protection Officer (DPO).

För hela organisationen

Med vårt e-learningpaket ”GDPR för medarbetaren” uppnår du flera mål i samma steg - Du säkerställer medarbetarnas medvetenhet runt hantering av persondata som lagen kräver, och kan även börja identifiera och hantera de processer och systemstöd som enligt lag behöver ses över.