Insikt

Insikt – Din nyckel till en stark organisation

Vårt koncept Insikt bygger på synsättet att varje framgångsrik organisation vilar på fyra hörnstenar - Processer, Roller, Ledning och Förändring, där Processer är den allra viktigaste. Med detta synsätt och vår erfarenhet kan vi hjälpa dig få en tydlig bild av era behov och tillgångar. Detta är vad vi kallar Insikt.

I vårt koncept Insikt erbjuder vi er en metod där ni med en enkel insats får möjlighet att ta kontroll över Processer, Roller, Ledning och Förändring.

Expertledda workshops – Kickstarta din organisation idag!

Vår metod består i att du tar kontroll över framgångens fyra hörnstenar en efter en. För detta har vi tagit fram en expertledd workshop, som hjälper dig ta kontroll och kartlägga organisationens behov  - En hörnsten i taget. Workshoparna levereras var för sig men förutsätter alltid att du har kontroll över föregående hörnsten.

Så funkar det – fem enkla steg: 

  1. Identifiera vilken hörnsten som är mest kritisk för din organisation och börja med den.
  2. Workshopledaren samlar in information om er organisation.
  3. Ni genomför workshopen under en till två dagar.
  4. Workshopsledaren sammanställer resultatet.
  5. Inom två veckor efter avslutad workshop går ni tillsammans med workshopledaren och en kompetensexpert igenom resultatet och får rekommenderade åtgärder och tips.

Under workshopen kartläggs och analyseras er organisation ur den aktuella hörnstenens perspektiv. Informationen behandlas konfidentiellt och ni äger allt material som produceras av er och workshopledaren under och efter dagen. Efter avslutad workshop får ni rekommenderade åtgärder som kan förbättra och ta er ett steg närmare en stark organisation.

Workshoparna genomförs en i taget utan krav på ytterligare investering från er organisation.

 

En workshop per hörnsten

Under konceptet insikt finns fyra workshopar – en för varje hörnsten. Varje workshop förutsätter att du har koll på föregående hörnsten i ordningen: Processer, Roller, Ledning och Förändring.

 

1.    Processer 

En process kan vara en rutin eller ett arbetsflöde som är unikt för er arbetsplats. Genom att kartlägga processen får du tänka igenom ert arbete och hur det fungerar. Vad är bra och dåligt, vad kan effektiviseras och finns det möjlighet till förbättring? Med insikt i organisationens processer har du lagt den första grundläggande hörnstenen för en framgångsrik och välmående organisation. 

Det är en stor fördel att ha full kontroll över företagets olika processer. Tillsammans går vi genom processmetoder och workshopledare sammanställer ett resultat. En kompetensexpert kommer med rekommenderade åtgärder och tips på hur processerna kan effektiviseras samt förbättras. Har du inte full insikt i företagets processer?  Då bör Processer ligga till grund för den första workshopen.

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. 

2.    Roller   

För att en process skall fungera krävs en eller flera arbetsinsatser från en eller flera roller. Här är det också viktigt att varje roll har rätt kompetens. Genom insikt i varje roll får du en överblick av vilka kompetenser och färdigheter som finns och behövs för en given process. Detta är den andra hörnstenen som lägger grunden för en effektiv organisation. 

Vet du vilka roller dina medarbetare har? Vår workshop hjälper dig att få insikt i varje medarbetares roll, kompetens och färdighet. 

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. 

3.    Ledning

LedningDen tredje hörnstenen handlar om en välfungerande styrning av processerna. När processer och kompetens är under kontroll blir ledning och styrning avgörande för en framgångsrik verksamhet. Vi tror att du når dit genom en aktiv kompetensstyrning och effektiv ledning med fokus på effektmålen.

Vår workshop hjälper dig att få en inblick i hur ledning och styrning ser ut på ditt företag idag samt vilka åtgärder som kan förbättra ledningens arbete. Resultatet blir tydlig ledning, vilket i sin tur leder till framgång och effektivitet. 

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. 

4.    Förändring

FörändringEn sund organisation är i ständig förändring, både på grund av en föränderlig omvärld och nya insikter. När processerna är kartlagda, rollerna har rätt kompetens och en tydlig ledning finns på plats är din organisation också väl förberedd för förändring. Med en genomtänkt förändringsledning med fokus på organisationens mål och vision är slutligen den fjärde och sista hörnstenen på plats. 

Hur kan organisationen ändras för ökad effektivitet och lönsamhet? Detta är något vi diskuterar under workshopen. Vi hjälper dig att strukturera arbetsfördelning och arbetsuppgifter, vilket i sin tur leder till en mer effektiv organisation.

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. 

Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.
* = obligatorisk uppgift