LiveClass - Så fungerar det

LiveClass genomförs med specifikt utrustade kurssalar på våra utbildningscenter, s.k. master- respektive satellitkurssalar och du kan även ansluta från valfri plats via LiveCLass@home.

Masterkurssalen

Kurssalen med kursledaren kallas masterkurssal. För att du som deltar i LiveClass skall kunna få den förväntade kursupplevelsen, är salen utrustad med videokameror och mikrofoner som sänder ljud och bild i HD-kvalitet. Den traditionella whiteboard-tavlan är utbytt mot en elektronisk modell som sänder allt som kursledaren presenterar, ritar och demonstrerar. I masterkurssalen finns TV-monitorer och högtalare som tar emot bild och ljud från satellitkursalarna. Masterkurssalen finns i ett av Addskills utbildningscenter.

Satellitkurssalen

I ett annat av våra utbildningscenter finns satellitkurssalen där du med kurskollegor deltar på utbildningen. Med det befinner du dig i en kontrollerad och fungerande utbildningsmiljö. Satellitkurssalen är utrustad med två TV-monitorer. Den ena spelar upp bild i realtid från masterkurssalens aktiva videokamera medan den andra visar det som kursledaren presenterar på den elektroniska whiteboarden. Med mikrofon och högtalare har du som satellit-deltagare samma förutsättningar att interagera i diskussioner och erfarenhetsutbyte som en deltagare i masterkurssalen. Under individuella övningar kan du kommunicera och få hjälp av din kursledare via ett anpassat fjärrskrivbordsprogram.

Hos dig - LiveClass@home

Om du inte kan delta från satellitkurssalen ett av våra utbildningscenter, kan du koppla upp dig från en egen dator med internetuppkoppling. Inför kursen får du en inbjudan till ett virtuellt mötesrum via e-post. Det finns flera sätt att ansluta, de vanligaste är via en nedladdningsbar applikation, webbläsare och Skype For Business.

Försök skapa dig en så bra utbildningsmiljö som möjligt:

  • Försök sitta ostört, gärna med ett headset för maximalt fokus på kursen.
  • Om du går en teknikkurs, ha gärna labbmiljön på en dator och din LiveClass-anslutning på en annan.
  • För maximal utbildningsupplevelse, försök om möjligt att ha tre olika skärmar till LiveClass-koppling, labbmiljö och kursmaterial/browser.
  • Du kan stänga av din mikrofon om du inte deltar i någon diskussion. Försök däremot att ha din webbkamera igång. Det är inget tvång, men läraren har lättare att avgöra hur klassen ligger till om han eller hon kan se er allihop.

Testa förbindelsen

Vill du pröva att ansluta till LiveClass@home - Kontakta oss så får du anslutningsinformation till vårt testklassrum. Det pågår normalt ingen kurs där, men du har möjligheten att säkerställa att anslutningen fungerar för dig där du sitter.